Etter mange år med planlegging og prosjektering har Sagparken Sentrum snart byggestart! Det er mange som er nysgjerrige på hva som kommer og når, så dette innlegget tar for seg litt rundt prosessen frem til byggestart og hva som kommer i trinn 1!

Sagparken bygges i flere trinn og inneholde forskjellige typer bygg. Alle byggene skal ha handel på bakkeplan, med butikker og spisested. Disse lokalene er planlagt å ha glassfasader ut mot torget for lyse og trivelige opplevelser!

Trinn 1

Først ut er trinn 1 som består av to bygg som deler grøntareal på toppen av felles førsteetasje (på bildet over er trinn 1 sine bygg de som er nederst til venstre).

Målet har vært at de første byggene skal tilby «litt av alt» av det sentrum skal tilby når alle byggetrinn står ferdig – leiligheter, kontorer, forretninger og servering. Det vil bli handel i første etasje, og på taket av første etasje bygges ett leilighetsbygg og ett bygg med kombinasjonen kontor og leiligheter.

I tillegg til disse byggene utvikles også deler av Sagparken-torget i trinn 1. Torget vil bygges for å inkludere blant annet lekeplass for barn og scene for arrangementer og kulturinnslag, og blir et naturlig samlingspunkt på Harestua. I tillegg etableres en parkeringsplass på utsiden av sentrum for besøkende.

Bilde: Sagparken sentrum trinn 1.

Bilde: Sagparken sentrum trinn 1.

Samtidig som trinn 1 bygges vil nye Lunner Helse og Omsorgssenter bygges i sørenden av torget (lengst til høyre i bildet over).

Det nye Sagparken sentrum vil bestå av seks bygg inkludert et parkeringsanlegg lengst øst mot vei opp til stasjonen. Detaljprosjekteringen er igangsatt, og forventet byggestart er høsten 2018. Vi må presisere at endringer kan fortsatt komme, men pr. nå er dagens detaljregulering svært realistisk. Etablering av et sentrum er basert på et behov nå og i fremtiden for å øke vare- og tjenestetilbudet samt å gi økt trivsel og livskvalitet gjennom etablering av gode sosiale møteplasser.

Takket være god dialog med interessenter, lokalbefolkningen og med dyktige arkitekter er vi sikre på at løsningene vi kommer frem til lever opp til forventningene! Smarte løsninger sørger for leiligheter, kontorer og forretninger i ulike størrelser, men med særdeles god arealutnyttelse. Vi gleder oss til byggestart!

Nysgjerrig på byggetrinn 2 og 3 eller Sagparkens design og utforming? Klikk her!

Christoffer Bärnholdt

About Christoffer Bärnholdt

Christoffer Bärnholdt arbeider som controller for Lunner Almenning på Harestua. Født og oppvokst på Jevnaker og bor pr dags dato i Oslo. Han er utdannet siviløkonom, og har i tillegg en bachelorgrad i Japansk med Japan-/Asiastudier. Han har tidligere bodd i Beijing i Kina og Togane i Japan. Med bakgrunn i de forskjellige boforholdene han har opplevd, er han interessert i og har troen på at Sagparken vil bli et fantastisk sted å bo. Kombinasjonen av et moderne og kompakt sentrum og nærhet til naturen er noe han setter stor pris på, og han gleder seg til å se prosjektene realisert.

Besøk oss

Sagparken Utvikling AS
Hadelandsveien 853,
2743 Harestua

Telefon: 61 32 30 00
Epost: post@sagparken.no