Salgsstartsmøte for Sagparken byggetrinn 2 avholdes på klubbhuset til Harestua I.L. den 10. mars.
Pga.Korona avholder vi 3 møter denne dagen; møtene starter hhv. kl. 14, kl. 16 og kl. 18

Det er krav om påmelding, så kontakt megler for ønsket tidspunkt.
Det vil bli gitt en kort presentasjon av prosjektet, mulighet for å stille spørsmål, samt legge inn bud. SpareBank 1 vil ha representant tilstede under salgsmøtet.

Dersom du ikke ønsker å møte fysisk, kan vi og legge opp til et digitalt møte.

Klikk her for å kontakte megler for påmelding

Klikk her for å laste ned prospekt

Klikk her for å laste ned budskjema

 

Christoffer Bärnholdt

About Christoffer Bärnholdt

Besøk oss

Sagparken Utvikling AS
Hadelandsveien 853,
2743 Harestua

Telefon: 61 32 30 00
Epost: post@sagparken.no