Bilde: Illustrasjonskart over næringsarealene rundt RV4. Designet av Tint kommunikasjon AS

Bilde: Illustrasjonskart over næringsarealene rundt RV4. Designet av Tint kommunikasjon AS

 

Det har lenge blitt jobbet mot å få feltet, som tidligere har hatt navnet Stubbengmoen, ferdig regulert. Det er mange jern i ilden om dagen og Harestua Næringspark utvikles parallelt med Sagparken Sentrum.

Fra «Stubbengmoen» til «Harestua Næringspark Stubbengmoen»

Stubbengmoen heter nå «Harestua Næringspark Stubbengmoen» og det er nå endelig reguleringsgodkjent av kommunen, og detaljprosjekteringen er i full gang!

Feltet ligger på østsiden av RV4 og vil bli en ypperlig næringstomt for flere aktører som ønsker å etablere seg, eller flytte mer sentralt på Østlandet! Vi har vært i dialog med flere interessenter og ser frem til den spennende utviklingen her.

Videre utvikling av næringsområder vil skje på vestsiden av RV4. Mer om dette da.

Hva skjer etter «HNP Stubbengmoen»?

Prosjektering av teknisk infrastruktur og produksjon av byggeplan i full gang. Byggestart planlagt sen høst 2018 og flere felt og spennende muligheter vil følge etter dette!

Christoffer Bärnholdt

About Christoffer Bärnholdt

Christoffer Bärnholdt arbeider som controller for Lunner Almenning på Harestua. Født og oppvokst på Jevnaker og bor pr dags dato i Oslo. Han er utdannet siviløkonom, og har i tillegg en bachelorgrad i Japansk med Japan-/Asiastudier. Han har tidligere bodd i Beijing i Kina og Togane i Japan. Med bakgrunn i de forskjellige boforholdene han har opplevd, er han interessert i og har troen på at Sagparken vil bli et fantastisk sted å bo. Kombinasjonen av et moderne og kompakt sentrum og nærhet til naturen er noe han setter stor pris på, og han gleder seg til å se prosjektene realisert.

Besøk oss

Sagparken Utvikling AS
Hadelandsveien 853,
2743 Harestua

Telefon: 61 32 30 00
Epost: post@sagparken.no