Hvis du har lest innlegget om byggetrinn 1 så vet du at i bygget lengst øst på torget vil første etasje bli en kombinasjon av dagligvare og andre nærings- og handelslokaler! Over første plan trekkes bygget litt sammen for å gjøre plass til grøntarealer, mens det videre oppover i bygget vil bli ett bygg med leiligheter, og ett bygg med en kombinasjon av kontorer og leiligheter! I dette innlegget tar vi for oss trinn 2 og 3, samt litt om Sagparken sentrum sitt utseende og utforming.

Trinn 2

Etter ferdigstillelsen av trinn 1 begynner byggingen av trinn 2, som vil havne på motsatt side av torget, og bestå av to bygg som begge deler et handels-/ serviceplan i første etasje. På taket av første etasje blir det grøntareal og to bygg som foreløpig er planlagt å være leilighetsbygg. Ved siden av bygningene vil det bygges en trapp opp til veien i retning Harestua stasjon.

Et parkeringshus vil legges bak byggene i tilknytning til veien opp til Harestua Stasjon der den foreløpige planen er parkering i første etasje for beboere i leilighetene, og med parkering for næringsdrivende i andre etasje. Parkeringen på taket av dette parkeringshuset vil være koblet til veien bak sentrum og blir flotte parkeringsplasser for de besøkende.

Bilde: Sagparken sentrum trinn 2.

Bilde: Sagparken sentrum trinn 2.

 

Trinn 3

Trinn 3 er siste foreløpige planlagte byggetrinn og består av to bygg som i kombinasjon med trinn 1 i vest, LHOS i sør og trinn 2 til øst for torget vil ramme inn torget mot nord. Igjen vil første etasje bli handels-/ serviceplan, og opp til grøntarealet på toppen av 1. etasje vil det bygges en moderne trapp som vil kunne benyttes som atrium i tilknytning til torget og scenen som etableres der. På toppen av første etasje vil det også bygges to leilighetsbygg.

Bilde: Sagparken sentrum trinn 3.

Bilde: Sagparken sentrum trinn 3.

 

Sagparkens utseende og utforming

Dagens design og utforming er et resultat basert på endringer og tilpasninger over tid, men mest av alt vårt ønske om å vise hvem vi er og hvor vi kommer fra! Derfor blir takene på byggene i sentrum dekket av grønn mose og det vil hovedsakelig bli benyttet trekledning på utsiden av byggene. Første etasjene i alle byggene vil bli høye og benyttes til handel, mens taket over handelsetasjen skal benyttes til uteoppholdsareal for beboerne i boligetasjene over. Vi tror også at både innflyttere til Sagparken og besøkende vil sette pris på at det er lagt fokus på grøntarealer også. I sørenden av torget havner som sagt nye Lunner Helse og Omsorgssenter; i samarbeid med kommunen har vi kommet til enighet om å gi sentrum et helhetlig utseende!

Nysgjerrig på byggetrinn 1? Klikk her!

Christoffer Bärnholdt

About Christoffer Bärnholdt

Christoffer Bärnholdt arbeider som controller for Lunner Almenning på Harestua. Født og oppvokst på Jevnaker og bor pr dags dato i Oslo. Han er utdannet siviløkonom, og har i tillegg en bachelorgrad i Japansk med Japan-/Asiastudier. Han har tidligere bodd i Beijing i Kina og Togane i Japan. Med bakgrunn i de forskjellige boforholdene han har opplevd, er han interessert i og har troen på at Sagparken vil bli et fantastisk sted å bo. Kombinasjonen av et moderne og kompakt sentrum og nærhet til naturen er noe han setter stor pris på, og han gleder seg til å se prosjektene realisert.

Besøk oss

Sagparken Utvikling AS
Hadelandsveien 853,
2743 Harestua

Telefon: 61 32 30 00
Epost: post@sagparken.no